Search

Hatnhua.net hoạt động trong lĩnh vực cung cấp hạt nhựa nguyên sinh và sản xuất hạt nhựa tái chế tại thị trường Việt Nam và các nước trong khu vực.

Với phương châm làm việc “Hợp tác Win – Win”, hatnhua.net thường xuyên cải tiến môi trường làm việc, cải tiến kỹ thuật, quy trình để cung cấp sản phẩm chất lượng toàn cầu nhằm phát huy tối đa hiệu quả công việc, mang lại giá trị to lớn cho khách hàng.

Back to Top
Liên Hệ
Xây mới
Sửa chữa